Приватні фонди під управлінням КУА «Національний резерв»
Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ХІТОН» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Іпсілон» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Гамма» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ПСІ» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Мюон» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий інвестиційний фонд «Аполло» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий інвестиційний фонд «Резервна нерухомість» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий інвестиційний фонд «Ефективність капіталу» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Сікорскі Челендж» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Формація капіталу» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

Повідомлення про ліквідацію ПВІФ Формація капіталу НВЗТ

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Фітон» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ПІ» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «РО» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Омікрон» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Розвитку Тернопілля» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

 

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ТАУ» недиверсифікованого виду закритого типу
Документи

Свідоцтво ЄДРІСІ
Свідоцтво ЄДРІСІ

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
Свідоцтво про реєстрацію
випуску цінних паперів
Компанії, що обслуговують фонд
Компанії, що обслуговують фонд

Річні звіти щодо діяльності інститутів спільного інвестування (з приватним розміщенням цінних паперів), управління активами яких здійснює ПрАТ «КУА «Національний резерв» (ідентифікаційний код юридичної особи 22904759, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), рішення про видачу якої прийнято Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.06.2015р. за №826), надаються Компанією безпосередньо учасникам таких інститутів спільного інвестування особисто, під розпис про вручення повідомлення, за адресою місцезнаходженням Компанії: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду 12Л, тел. для зв’язку (044) 426-61-11.

Для виконання вимог Закон України від 05.07.2012, № 5080-VI "Про інститути спільного інвестування" ПрАТ «КУА «Національний резерв» надає вільний доступ учасникам інститутів спільного інвестування, управління активами яких вона здійснює, до інформації, що міститься у проспектах емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування, регламентах та змінах до них. Ознайомлення із зазначеною інформацією учасники інститутів спільного інвестування можуть здійснити за адресою місцезнаходженням Компанії