Інвестиційні фонди (інститути спільного інвестування)

Інститут спільного інвестування (ІСІ) – інвестиційний інструмент, альтернативний збереженню та примноженню коштів інвесторів. Основний принцип діяльності заснований на колективних інвестиціях. В одному інвестиційному фонді (він же інститут спільного інвестування) можуть акумулюватися кошти необмеженої кількості інвесторів (хоча бувають і винятки). Дохід ІСІ, отриманий внаслідок інвестиційної діяльності, розподіляється між інвесторами відповідно до кількості придбаних ними цінних паперів (ЦП) фонду.

Залежно від термінів викупу компанією з управління активами (КУА) цінних паперів ІСІ, активами якого вона управляє, існують такі типи інвестиційних фондів:

Відкриті – інвестор може продати, а КУА зобов’язана викупити ЦП інвестиційного фонду в будь-який робочий день року.

Інтервальні – продаж/викуп ЦП здійснюється у терміни, передбачені проспектом емісії відповідного ІСІ. Періодичність інтервалу: не рідше ніж раз на рік і не частіше ніж раз на квартал. Тривалість інтервалу: принаймні десять робочих днів протягом року та принаймні один робочий день протягом кожного інтервалу.
КУА «Національний резерв» управляє активами інтервального фонду «УЛІСС».

Дивіденди по цінних паперах інвестиційних фондів відкритого та інтервального типу не нараховуються і не виплачуються.
ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифікованими.

Закриті – продаж/викуп ЦП здійснюється після дати закриття (припинення діяльності) інституту спільного інвестування. Закриті ІСІ можуть бути тільки терміновими, тобто створюватися на певний термін.

Залежно від структури інвестиційного портфеля розрізняють такі типи фондів:

Диверсифіковані фонди – це фонди, що відповідають вимогам ст.4.Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» в розділі про диверсифіковані ІСІ.

ІСІ, що не мають ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.

Згідно з українським законодавством інвестиційні фонди можуть бути пайовими і корпоративними.

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) – це активи, які належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий фонд недиверсифікованого виду закритого типу називається венчурним інститутом спільного інвестування.
ПІФ не є юридичною особою.
Цінним папером пайового інвестиційного фонду є інвестиційний сертифікат.

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) – це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і здійснює діяльність виключно зі спільного інвестування.
Цінним папером КІФ є акція.