Законодавство

Закони України, що регулюють діяльність компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування:


Закон України "Про інститути спільного інвестування"

Закон України "Про акціонерні товариства"

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"