Недержавні пенсійні фонди

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – це фінансовий інститут, який створюється для інвестування коштів учасників фонду з метою отримання інвестиційного прибутку на довгостроковій основі та виплати недержавної пенсії у відповідних розмірах за порядком, передбаченим Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». При цьому кошти учасників НПФ інвестуються в чітко визначені законодавством України інвестиційні інструменти.

Здійснювати пенсійні внески можуть як вкладники, так і учасники НПФ.

Вкладник НПФ – це особа, яка робить внески в недержавний пенсійний фонд на користь учасника відповідно до умов пенсійного контракту.

Учасник НПФ – фізична особа, на користь якої робляться внески до недержавного пенсійного фонду.

Види недержавних пенсійних фондів

Відкритий пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця і характеру їхньої роботи.

Корпоративний пенсійний фонд – НПФ, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців і до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники.

Професійний пенсійний фонд – НПФ, засновником (засновниками) якого можуть бути об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб, у тому числі професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов’язані за родом їхньої професійної діяльності (занять).

Однією з відмінностей НПФ від інших інструментів накопичення коштів є формула складних відсотків, згідно з якою інвестиційний прибуток нараховується щодня.

Недержавний пенсійний фонд є некомерційною організацією і не може бути визнаний банкрутом.

Активами НПФ управляє компанія з управління активами (КУА), яка має відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Від ефективності діяльності КУА залежатиме розмір майбутніх пенсійних виплат.