Оцінка інвестиційних ризиків. Ризикові показники

Стандартне відхилення є мірою ризику зміни прибутковості активу. Даний показник належить  до «історичних» показників ризику інвестиційного портфеля, тобто розраховується на підставі даних минулих періодів конкретного інвестиційного портфеля (у нашому випадку – фонду).

Стандартне відхилення може застосовуватись як до коротких періодів (місяців), так і до тривалих (років). Ми розраховуємо даний показник для місячного обчислення прибутковості портфеля.

По суті, цей показник можна використовувати лише для порівняння двох або кількох портфелів з однаковим методом розрахунку стандартного відхилення. Вважається, що чим менше історичний показник стандартного відхилення, тим менша ймовірність, що показники прибутковості портфеля зміняться.

Стандартне відхилення

де:
S  – стандартне відхилення прибутковості,
N  – кількість періодів,
i   – порядковий номер періоду,
xi – прибутковість у  i-тому періоді,
x  – середня прибутковість.

Коефіцієнт Шарпа — показник ефективності інвестиційного портфеля (активу), що оцінює якість  стратегії та використовується для визначення того, наскільки добре прибутковість активу компенсує ризик, що приймається інвестором. Даний показник належить до «історичних» показників ризику інвестиційного портфеля, тобто розраховується на підставі даних попередніх періодів конкретного інвестиційного портфеля (в нашому випадку – фонду).

Використовувати показник можна тільки при порівнянні двох портфелів з однаковою методикою розрахунку даного показника. Для двох портфелів з однаковим очікуваним доходом – що менший коефіцієнт Шарпа, то менший ризик інвестування, але і менша доходність фонду. Якщо коефіцієнт від'ємний – це говорить про те, що доходність фонду нижче, ніж безризикова ставка.

У нашому випадку, при розрахунку коефіцієнта Шарпа для недержавних пенсійних фондів і ПІФ «Улісс» ми беремо за базу порівняння (як альтернативну прибутковість) офіційний показник інфляції за попередній рік. Такий вибір продиктований особливістю роботи НПФ – найважливіше завдання  зберегти кошти вкладників, а значить перевищити рівень інфляції.

Коефіцієнт Шарпа

де:
k – коефіцієнт Шарпа,
x – середня прибутковість,
a – безризикова ставка,
s – стандартне відхилення прибутковості.

Коефіцієнт асиметрії показує, з якою частотою значення прибутковості інвестиційного портфеля потрапляють у певні інтервали. Якщо асиметрія істотно відрізняється від 0, то розподіл цих значень є несиметричний, тоді як у симетричного розподілу асиметрія дорівнює 0. Даний показник належить до «історичних» показників ризику інвестиційного портфеля, тобто розраховується на підставі даних минулих періодів конкретного інвестиційного портфеля (у нашому випадку – фонду).

По суті, що менший показник асиметрії (в т.ч. негативні значення), то менша ймовірність отримання збитків за даним портфелем.

Коефіцієнт асиметрії

де:
g – асиметрія,
n – кількість періодів,
i  – порядковий номер періоду,
xi – прибутковість у  -тому періоді,
x – середня прибутковість.