Управління активами

Управління активами – вид діяльності професійних учасників фондового ринку. Його мета - збереження і примноження активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та недержавних пенсійних фондів (НПФ).

Інакше кажучи, управління активами – це інвестування активів інвестиційних фондів у різноманітні інвестиційні інструменти: акції, облігації, нерухомість, депозити, золото тощо, з метою отримання інвестиційного доходу, що розподіляється між інвесторами фонду відповідно до кількості придбаних ними цінних паперів.

Компанія з управління активами (КУА) – господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Це єдиний вид діяльності, який має право здійснювати КУА. Його можна розділити на кілька сегментів: управління публічними (ринковими) фондами; управління клієнтськими фондами; управління недержавними пенсійними фондами.

Український ринок управління активами почав свій розвиток 2001 року з прийняттям Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди». Закон був оприлюднений у Відомостях Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 21, ст.103.

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), до кінця 2010 року в Україні діяло 350 КУА, в управлінні яких перебували активи 1173 інститутів спільного інвестування і 90 недержавних пенсійних фондів.

Найбільш успішними для ринкових інвестиційних фондів були 2007-2008 рр. Саме в цей період публічні ІСІ зафіксували рекордну прибутковість.

Діяльність ринку управління активами передбачає наявність таких суб'єктів:
– інвестори;
– компанії з управління активами;
– інститути спільного інвестування;
– недержавні пенсійні фонди;
– банки-зберігачі;
– торгівці цінними паперами;
– фондові біржі;
– держава (в особі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Верховної Ради України через закони України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про недержавні пенсійні фонди»);
– Українська асоціація інвестиційного бізнесу (єдина саморегулівна організація на даному ринку).